Projectes

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

null

Entorns virtuals d'aprenentatge

Els entorns virtuals d’aprenentatge són espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquests entorns contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:

 • Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria.
 • Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge: recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, presentacions…) i activitats diverses en el nostre entorn d’aprenentatge.
null

Robòtica educativa a partir de P3

La Robòtica Educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinar que fa ús de robots com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.
Així mateix, la robòtica educativa possibilita treballar competències, actituds i comportaments concrets com el treball en equip col·laboratiu, la iniciativa, la presa de decisions, l’esforç, la tolerància a la frustració o l’autosuperació.

null

Projecte Hort

Tenir contacte amb la naturalesa obre als infants un món sensorial de textures, olors, colors i sabors. Per aquest motiu, s’han d’aprofitar al màxim els espais naturals que tenim al nostre abast, i l’hort en pot ser un de molt important.
Ja fa anys que tenim un petit hort propi situat al cos central del claustre. Hi ha una mestra que n’és la responsable i en tenen cura els alumnes d’Educació Infantil. A part del que hem exposat anteriorment, l’hort ens permet conèixer les fruites i les hortalisses de cada temporada, un concepte que s’està perdent i que des de l’escola intentem recuperar. Tot allò que es recull a l’hort els alumnes s’ho emporten a casa seva.
A més, aprenem a tenir cura dels aliments, valorem la importància del medi ambient i contribuïm a tenir una escola verda.

null

Projecte DUNA

El Projecte DUNA s’adreça als infants de segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) i neix amb la voluntat de treballar els valors i les emocions a l’escola. Una educació en valors que és a la base d’una convivència veritablement humana, alhora que coherent amb el nostre model educatiu.

null

Conveni Vedruna Catalunya amb Sant Joan de Déu

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.
Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

null

Els ODS: una realitat a l’escola

“Un alumne/a responsable i competent per viure en un món divers i plural que posi les seves capacitats, actituds i aptituds al servei de la societat en la construcció d’un món millor” – Projecte Educatiu Vedruna Catalunya

Fidels al nostre projecte educatiu i compromesos amb l’educació com a motor
transformador , impulsem un treball compartit amb les 36 escoles Vedruna de
Catalunya que integri els Objectius de Desenvolupament Sostenible en el dia a dia de les aules.

Els ODS van ser aprovats per l’Assemblea General de les Nacions Unides el
setembre del 2015 amb l’horitzó d’assolir-los el 2030 i pretenen, entre d’altres, erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic. Introduir els ODS a l’aula ajuda a fer dels alumnes, persones crítiques, conscients de les problemàtiques mundials, i amb iniciativa per buscar solucions.

Treballem per tal que els alumnes d’avui esdevinguin ciutadans i ciutadanes
més compromesos en la construcció d’un món més just, més equitatiu, més sostenible i més digne per a tothom.

Campanya per la reducció de desigualtats.
Nens i nenes compromesos amb l’entorn.
null

Som centre STEAM

Per a nosaltres és molt important oferir als nostres alumnes aquells
aprenentatges que els ajudaran a consolidar coneixements necessaris per
desenvolupar-se en un futur proper.

Formem part del programa d’innovació STEAMcat que impulsa el Departament d’Educació amb la finalitat d’integrar l’aprenentatge de les competències científicotecnològiques.

Treballem la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, l’art i la matemàtica amb lafinalitat de:

 • Fer que els alumnes visquin la ciència com a quelcom motivador i
  engrescador i ajudar-los a que puguin entendre i interpretar un món
  cientifictecnològic i matemàtic.
 • Augmentar les vocacions científiques especialment també en nenes
 • Millorar l’actitud personal cap a l’aprenentatge de les àrees
  cientificotècniques i matemàtiques, des de l’educació infantil fins a 4t
  d’ESO
 • Incrementar l’aplicació de metodologies d’aprenentatge transversal, entre
  els diferents àmbits que fomentin el pensament crític i la creativitat.
  D’aquesta manera impulsem aprenentatges, activitats i iniciatives que vinculen a tota la comunitat educativa i que fomenten
Infants recollint dades sobre les plantes.
Cartell en motiu de la Setmana de la Ciència.
Cartell en motiu de la Setmana de la Ciència.
Tinkering i robòtica educativa a tots els cursos.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.