Projecte educatiu

En un món en constant canvi, on les innovacions es produeixen d'una forma accelerada i la quantitat d'informació es multiplica d'una forma exponencial, cal filar prim a l'hora de prendre decisions sobre el què, el com i el quan es presenten als alumnes uns aprenentatges determinats. Escollir un model adient es converteix en una peça clau a l'hora de donar resposta als reptes que el món actual ens planteja en matèria d'educació.

L'escola Vedruna de Palafrugell vol, a través de la reflexió i el diàleg permanent, buscar les iniciatives pedagògiques més vàlides per aconseguir que els seus alumnes puguin esdevenir ciutadans amb una formació global que els permeti adaptar-se a un futur incert però, també, ple d'oportunitats.

Per assolir el nostre objectiu prenem com a referent la pedagogia que va impulsar la nostra fundadora Santa Joaquima de Vedruna. Ella va voler impregnar les seves escoles d'un estil educatiu propi que pren com a centre a la persona. Les seves relacions interpersonals, els seus anhels, les seves inquietuds, la necessitat que tenim de ser reconeguts pel que som i no només pel resultat de les nostres accions, són àmbits que sempre estan presents en el nostre fer quotidià. Tot això acompanyat d'un clima familiar i proper, que cerca la implicació dels alumnes i les seves famílies, que promou el contacte i que crea, a través del respecte, els ponts de diàleg necessaris per assegurar la coherència de tota acció pedagògica que vulgui arrelar i fer créixer a la persona. Aquest eix vertebrador es concreta en:

- Una comunicació franca i directa entre tots els membres de la comunitat educativa (alumnes-pares-mestres).

- Un clima que fomenta el respecte a les diferències i el reconeixement dels drets de cadascú.

- Una aposta clara i decidida per la introducció de les TIC com una finestra oberta al món i plena de possibilitats.

- Un marc de relacions interpersonals on els alumnes aprenen a relacionar-se i a comunicar-se amb igualtat de condicions.

- Una metodologia que ubica a l'alumne/a i al grup classe com a centre de l'acció pedagògica, que fomenta l'esforç com a únic mitjà per desenvolupar la superació personal i el domini de la pròpia voluntat.

Des del que som, des de les arrels i des de la història que han configurat la nostra identitat, i des de les línies educatives que marca la nostra acció escolar, la xarxa d'Escoles Vedruna de Catalunya ofereix a les famílies el seu servei com a alternativa educativa amb caràcter propi, en el marc de l'escola catalana d'inspiració cristiana, tot contribuint a la formació de les noves generacions, en les mans de les quals hi ha un futur que mirem amb esperança.


Arxius d'interèsTambé et pot interessar...

Ideari

El Nostre Estil L'amor considerat com a punt de partida per a una educació integral i l'únic mitjà que la fa possible La relació senzilla i prope...

llegir més »

Projecte educatiu

En un món en constant canvi, on les innovacions es produeixen d'una forma accelerada i la quantitat d'informació es multiplica d'una forma expone...

llegir més »

Història

HISTÒRIA DE L’ESCOLA I DEL SERVEI QUE PRESTA A LA POBLACIÓ  Per conèixer l’origen de l’Escola Vedruna de Palafrugell, hem de fer un salt enrera fi...

llegir més »